Tingimused

 • Sõiduki rentnikuks võivad olla Eesti Vabariigi ja välisriigi füüsilised ja juriidilised isikud.
 • Sõidukit kasutavale isikule esitatavad nõuded : vanus vähemalt 21 aastat, vastava kategooria kehtiva juhitunnistuse olemasolu, vähemalt 2-a. juhistaaz, Eesti Vabariigi või välisriigi pass.
 • Kliendi omavastutuse / deposiidi summa on 240€
 • Rendiauto väljastus ja tagastus toimub VBrent OÜ esinduses Turu 45d Tartu.
 • Rendisumma tasumine toimub ülekandega või kohapeal sularahas.
 • Ettemaksuarve korral peab ettemaksu summa olema laekunud enne rendiauto väljastamist.
 • Rendileping sõlmitakse kohapeal ja selleks vajalikud dokumendid on juhiluga ja pass või ID-kaart.
 • Sõiduki rentimisel lisandub sise-ja välipesu maksumusega 30 EUR. Kui auto on väga määrdunud (keemiline puhastus 100EUR.) Auto tagastamisel teostavad auto ülevaatuse Rendileandja ja Rentija koos. Vead mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab Rentija autoesinduse hinnakirja alusel. Kui Rentija ei tagasta sõidukit õigeaegselt on rendileandjal õigus nõuda hilinetud päevade eest 60€ päeva eest.
 • Auto antakse Teile üle täis kütusepaagiga. Sõiduki tagastamisel mitte täis paagiga arvestatakse renditasule juurde 100 EUR. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab Rentnik.
 • Rahvusvahelise tava kohaselt võib Rendileandja Rentnikult küsida deposiiti, mis vabastatakse kahe pangapäeva jooksul peale rendiauto tagastamist.
 • Väikebussi rendi hinnad sisaldavad avariikindlustust rentija omavastutusega 240 EUR ja varguskindlustust rentija omavastutustutusega 15% sõiduki maksumusest. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust.
 • Sõiduki rendi minimaalne rendiperiood on 1 ööpäev. Kui sõiduk tagastatakse rohkem kui 1 tund hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, võidakse kogusummale lisada ühe päeva tasu. Seepärast soovitame rendifirmat aegsasti teavitada võimalikest muudatustest rendibussi tagastamise aja suhtes. Reisibussidel on läbisõidupiirang 400km 1 rendipäeva kohta. Iga järgneva kilomeetri maksumus on 0,1€ / km.
 • Väikebussi rendi hinnad sisaldavad avariikindlustust rentija omavastutusega 240 EUR ja varguskindlustust rentija omavastutustutusega 15% sõiduki maksumusest. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust.
 • Sõiduki ärandamise või varguse korral on rentija kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Liiklusõnnetuse korral tuleb kindlasti teatada politseisse ja võtta neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktnumbrid leiate rendilepingult).
 • Kõik rentniku ja/või sõiduki kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.
 • Sõiduki tehnilise rikke korral ei kuulu Rendileandja poolt kandmisele reisi katkemise kulud (hotellide broneerigud, reisi jätkamise / koju tagasi tuleku kulud jne). Kui tehniline rike ei ole Rentniku hooletusest põhjustatud, siis auto koju tagasi toomise kulud jäävad Renidileandja kanda. Kindlasti soovitame teha reisikindlustuse, kus sees ka kaitse reisi katkemise vastu, sellisel juhul korvab reisi võimaliku katkemise kulud teie kindlustusandja.
 • Rendiautos on keelatud suitsetada ja tarbida alkoholi. Keelu eiramisel trahv 200 EUR